Välkommen till Bokkatalogen.fi.

Här kan du läsa den senaste katalogen i e-format:

 

 

 

Pressmeddelande 7.6.2016

Bokkatalogen 2016 med ny tidtabell

Utkommer till Helsingfors bokmässa 2016

Bokkatalogen 2016 kommer att distribueras redan i oktober, och därmed kommer publikationen att finnas tillgänglig under bokmässan i Helsingfors. Den nya tidtabellen är en logisk följd av önskemål från både privata utgivare och förlag. Sista anmälningsdag är den 9 september.

Alla som ger ut eller publicerar böcker och tidskrifter på svenska i Finland kan annonsera i Bokkatalogen, som innehåller en mångfald av annonser, från förlagens flersidiga material till enskilda utgivares små notiser. Därtill går det bra att köpa regelrätt annonsutrymme i katalogen.

Anmälan sker från och med augusti via Bokkatalogens anmälningsformulär på www.bokkatalogen.fi. Boken behöver ännu inte vara tryckt när den anmäls.

De finlandssvenska tidskrifterna kontaktas separat av Thomas Rosenberg, koordinator för Tidskriftsprojektet.

Årets katalog utkommer den 25 oktober 2016 och upplagan är i och med bokmässan större än i fjol. År 2015 trycktes katalogen i 140 000 exemplar.

Katalogen distribueras med tidningarna Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Västra Nyland, Östnyland samt Österbottniska Posten. Bokkatalogen finns också på ett stort antal utdelningsställen och delas ut i samband med litteratur- och kulturevenemang.

Frågor? Kontakta bokkatalogens redaktör Barbara Huldén, red@bokkatalogen.fi, tfn 040-562 53 09 eller besök www.bokkatalogen.fi

Årets bokkatalog är den trettioförsta i ordningen. Bokkatalogen ges ut av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

För aktuell info om evenemang med mera, följ Bokkatalogen på Facebook.

 
 
© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND