Välkommen till Bokkatalogen.fi.

Här kan du läsa Bokkatalogen 2016 i e-format:

 

 

 

Bokkatalogen 2017 utkommer i slutet av oktober och delas ut bl.a. på Bokmässan i Helsingfors 26–29.10.2017. Den distribueras också med dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östyland och Åbo Underrättelser. I Österbotten delas den ut med Österbottniska Posten. Bokkatalogen kan också avhämtas gratis på Allmänna bibliotek, välsorterade bokhandlare och mångsidiga kulturhus från och med början av november.

Medverkan

Vill du medverka i bokkatalogen 2017 kan du kontakta redaktör Barbara Huldén,
red@bokkatalogen.fi, tfn 040-562 5309. Du kan anmäla dig här.

 
 
© Den finlandssvenska bokkatalogen, c/o Svenska kulturfonden, PB 439, FIN-00101 Helsingfors, FINLAND